OUTSTANDING ORGANIC FARM FAMILY

October 27, 2015: Mr Ato Belen, with the owners of Escaba Food Products, this year’s Regional Outstanding Agri-Entrepreneur and our beloved AEWs from the City Agriculture Office of San Pablo, Armie and Cynthia

September 30, 2015: This year’s Regional Outstanding Organic Farming Family with officials from Regional Field Unit IVA

October 29, 2015: Belen Family with officials of Department of Agriculture – Region IVA and the Provincial Government of Laguna

Bilang isang pamilya na nagsikap, namuhay at naging sandigan ang agriculture upang siguruhin ang kapakanan ng bawat miyembro nito, natural lamang na ang aming pagtingin sa hinaharap ay di lilihis sa industriya ng pagsasaka na halos tatlong dekada na din naming minamahal at pinagbubunga.

This year, sa kabila ng mga ilang pagsubok mula pa noong isang taon matapos ang Bagyong Glenda, ay patuloy pa din ang aming pagsisikap na palawakin ang operasyon ng aming payak na farm.

Lubos ang aming galak nang mahirang ang aming pamilya bilang Provincial at Regional Outstanding Farm Family sa Gawad Saka at National Organic Agriculture Achievers Awards na iginagawad taun-taon.

Bagaman hindi pa tapos ang laban, nais na naming ipaabot ang lubos na pasasalamat sa Diyos na siyang naging sentro ng aming lakas at pag-asa.

Nais din naming ipahatid ang pasasalamat sa lahat ng aming nakasalamuha mula noong 1987 nang ang Ato Belen’s Farm ay itatag hanggang sa kasalukuyan kung kailan patuloy pa din ang aming pagsisikap na matugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayan na may interes sa pagsasaka.

Maraming salamat sa Department of Agriculture, sampu ng mga ahensiya nito, para sa walang humpay na pagsuporta sa aming mga programa at sa aming mga kapwa magsasaka na aming inspirasyon upang lalo pang mapagbuti ang aming mga produkto at serbisyo.

Ang larangan ng agrikultura ay patuloy na umiimbulog at paunti-unti ay masasabi natin na sa mga darating na panahon, ang pagiging magsasaka ay magiging isang kaaya-aya nang propesyon. Patuloy ang ating paghimok sa mga kabataan na bigyan ng mas malapit na pagtingin ang industriyang ito, kasabay ng pagbibigay ng magandang ehemplo sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating mga farms para sa kanilang pagsasaliksik at pag-aaral.

Maganda ang ating hangarin pero hindi natin ito kayang gawin sa isang pikit mata. Sana buksan natin ang ating mga mata at paganahin ang ating mga isip upang sa halip na tayo ay manatiling nakatanghod lamang ay tayo mismo ang kikilos sa abot ng ating makakaya para may marating ang bayang ito.

Asahan niyo na sa mga darating na panahon ay mananatili niyong kasangga ang Ato Belen’s Farm at ang aming pamilya, sa hirap man o sa ginhawa. Wala po kami sa aming kinalalagyan kung hindi dahil sa inyo.

Mabuhay po tayong lahat!

awards 2015