LAKBAY ARAL (CALAMBA FARMERS)

Nitong nakaraang buwan ng Mayo ay ginanap din ang lakbay-aral ng animnapu’t anim (66) na magsasaka ng Lungsod ng Calamba. Ang mga magsasaka ay mula sa Barangay ng Sirang-Lupa, Laguerta, Majada-Out at Punta. Layon ng lakbay-aral na magkaroon ng aktwal na obserbasyon at magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa organikong pagsasaka. Bukod sa organikong pagsasaka, ay binigyang-kaalaman at tinalakay din ng may-ari ng Ato Belen’s Farm na si Renato Belen ang tungkol sa pagkakaroon ng organikong manok at baboy, “vermicomposting,” at “inarching.” Samantala, sinabi rin ng may-ari ng Costales Farm na si Ronald Costales kung paano sinimulan and naturang farm at kung paano niya patuloy na pinangangalagaan ito. Kasama sa naganap na lakbay-aral ang BAFC Vice Chairman at Brgy. Councilor, Commitee on Agriculture ng Brgy. Sirang Lupa na sina Leonardo Nazareth at Ireno Lalap, ang BAFC Chairman, Brgy. Councilor, Committee on Agriculture ng Brgy. Majada-Out na sina Romulo Corpuz at Melita Robles, BAFC Chairman, Brgy. Councilor Committee on Agriculture at BAFC Chairman, Brgy. Councilor, Committee on Agriculture na sina Danilo Briones, Mauro Padilla, at si Roman Lalap at sinamahan din ng mga tekniko mula sa City Agricultural Services Department na sina Madeliene Pelipeda, Namencia Micosa at Leo Gelisan. ■

Source: Calamba Business Directory